Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Eekels Pompen B.V. (hierna te noemen: Eekels) geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid hiervan. Het is de bedoeling dat de informatie bijgewerkt en correct is. Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Indien we opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen we trachten deze te verbeteren.

Eekels kan niet garanderen dat de op deze website verstrekte informatie – die door Eekels zelf, dan wel in opdracht van Eekels door derden is vervaardigd – voldoet aan de systeemeisen van de gebruiker en onafgebroken, tijdig, nauwkeurig of zonder fouten wordt ontvangen. Ook kan Eekels niet garanderen dat de website en de door Eekels gebruikte server(s) functioneel nauwkeurig zijn en vrij zijn van virussen en/of bugs.

Copyright

Alle rechten, waaronder begrepen auteursrecht, merkrecht, beeldrecht c.q. enig ander intellectueel eigendomsrecht, met betrekking tot de op deze website verstrekte informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Eekels met uitzondering van Hidrostal, Hidrostal is een handelsmerk van de Hidrostal Group.

Privacy

Eekels respecteert de privacy van de bezoekers aan deze website. Als bezoeker aan deze website dient u zich er echter van
bewust te zijn:

  • dat Eekels genoodzaakt zal zijn om op verzoek van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of andere overheids- of wettelijke instanties door u achtergelaten persoonlijke informatie te verstrekken;
  • dat deze website hyperlinks naar websites van derden bevat waarvan de inhoud niet is gecontroleerd door tot Eekels behorend bedrijf.

Eekels adviseert u – indien u via een hyperlink op deze website een andere website bezoekt – om op deze andere website de daarin opgenomen privacyverklaring te controleren voordat u hierop uw persoonlijke gegevens kenbaar maakt. U mag er niet van uitgaan dat het beleid van Eekels inzake privacybescherming zich ook richt op bedoelde andere websites.