In memoriam: Steve Leech

Tot ons grote verdriet is onze geliefde collega Steve Leech in de nacht van 3 april overleden aan de gevolgen van kanker. Steve heeft met veel passie en enorme toewijding ruim 40 jaar voor Eekels Pompen gewerkt. Wij zijn hem zeer dankbaar voor de bijdrage die hij al die jaren geleverd heeft. Mede door zijn kennis, inventiviteit en vernieuwende blik op de toekomst hebben wij met name de laatste 5 jaar veel kunnen bereiken.

Toewijding en passie

Zonder enige twijfel zeggen wij dan ook dat hij mede verantwoordelijk is geweest voor de wederopbouw van Eekels Pompen. We hebben het bedrijf weer het elan en uitstraling kunnen geven waar Steve altijd zo trots op was. Ondanks dat Steve al wat langer tobde met zijn gezondheid wilde hij ons daar absoluut niet mee opzadelen, want hij vond het niet relevant. Zodra hij het ziekenhuis uit was, ging de telefoon alweer en leefde hij weer op. Want pompen, en in het bijzonder Betsy pompen, waren helemaal zijn ding. Je zag het aan zijn gezicht, zeker als hij daarbij de woorden “leuk he” gebruikte, zoals alleen Steve dat kon zeggen. Dan wist je dat hij in zijn element was.

Onze gedachten gaan naar familie en naasten

Wij hebben gelukkig heel veel mooie dingen met elkaar kunnen doen. Zijn overlijden komt voor iedereen te vroeg, maar desondanks blijven de mooie herinneringen voor altijd bewaard. Wij gaan zijn aanwezigheid, anekdotes, levensverhalen en, niet te vergeten, zijn humor en gulle lach verschrikkelijk missen. Onze gedachten gaan dan ook naar de familie en naasten van Steve Leech, en wensen hen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.