Spoedklussen: Tijdelijke pompinstallaties ten gevolge van lage afvoer Maas

Door aanhoudende droogte is de afvoer van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen en Nederland sinds het voorjaar stelselmatig gedaald. Een aantal intense regenbuien tijdens de voorbije weken brachten korte tijd soelaas, maar het Maasdebiet vestigt momenteel laagterecords. Dit leidt o.a. tot problemen voor de scheepvaart in Vlaanderen en Nederland.

De gemiddelde afvoer van water via de Maas bedraagt 250 m3/s. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden is de Maasafvoer momenteel uitzonderlijk laag, amper 35 m3/s.

Deze zeer lage Maasafvoer heeft een effect op een gebied dat veel groter is dan de rivier zelf. Het Albertkanaal en de Kempense kanalen in Vlaanderen worden gevoed met Maaswater net zoals het Julianakanaal en een aantal andere kanalen in Zuid-Nederland. Naast de scheepvaartfunctie, wordt het water in deze waterwegen ook gebruikt voor drinkwaterproductie, energiewinning, proceswater voor de industrie, landbouwirrigatie en de bevloeiing van natuurgebieden.

Tijdelijke pompinstallaties op het Albertkanaal

Bij het schutten van schepen op sluizen gaat veel water verloren. Op meerdere sluizen van het Albertkanaal zijn daarom door de specialisten van Eekels in zeer korte tijd forse tijdelijke pompinstallaties geplaatst die het mogelijk maken omĀ  voortdurend grote hoeveelheden water terug te pompen van het afwaartse naar het opwaartse. De pompinstallaties bestaan uit grote dompelpompen, stalen leidingwerk en eigen stroomvoorzieningen.