Bier of water door de leiding in Brugge?

  • leidingbrug eekels pompen
  • tijdelijke pompinstallatie eekels pompen
  • leidingbrug eekels pompen
  • tijdelijke leidingwerk in brugge project waggelwater

Geplaatst op : 18-11-2015

Eekels Pompen is momenteel druk bezig met de aanleg van een tijdelijke persleiding en pompinstallatie van 4.000 m³/h, ten behoeve van renovatie van de hoofdriolering op bedrijventerrein Waggelwater aan de westzijde van het Belgische Brugge. De opdracht voor dit omvangrijke project is door het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf Aquafin gegund aan de hoofdaannemer Viabuild. De TPI bestaat uit: 3 stuks 16” elektrische pompen (1 standby), frequentie geregeld met besturingscontainers, en gevoed door 2 stuks 400 kVa stroomaggregaten (1 standby).

Op bedrijventerrein Waggelwater zijn diverse ambachtelijke bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen en handelskantoren gevestigd. Onder de bedrijven op Waggelwater bevindt zich onder meer Brouwerij De Halve Maan, dat de renovatie van de hoofdriolering aangreep om omwonenden op een ludieke manier op het verkeerde been te zetten. Voor de uitvoering zijn er kilometers leidingwerk (Ø800) in combinatie met leidingbruggen aangelegd. De brouwerij wilde de omgeving wijs maken dat er sprake was van de aanleg van een bovengrondse bierleiding. Eén en ander is origineel vastgelegd in een korte Video op Facebook. Eén van onze uitvoerders , maakt aan het einde van de video een einde aan alle eventuele illusies door te verklaren dat het om een waterleiding gaat om het rioolwater op te pompen. De pompen van Eekels nemen daarbij een belangrijke rol voor hun rekening.

Eekels Pompoplossingen