Eekels Pompen gaat door het dak!

  • eekels pompen verhuur rioolklokpomp project

Geplaatst op : 07-01-2016

Het Waterschap Brabants Delta laat een van de pompen uit het rioolgemaal reviseren, waardoor de werking tijdelijke overgenomen diende te worden. Vanwege de gevaagde capaciteit in combinatie met de smalle beschikbare ruimte heeft onze projectmanager gekozen in overleg met de opdrachter om de TPI, zijnde de Hidrostal H12K-SS, door het dak het influentkanaal in te laten zakken.

Rioolklokpomp eekels pompen

Om dit te bewerkstelligen is het dak element gedemonteerd, alvorens de pomp via een kraan in het gemaal kon worden geplaatst. Al met al een secuur werk, echter de pomp is netjes op zijn plek gekomen. De tijdelijk H12K-SS pomp levert een capaciteit van 1.500 m3/h en is aangesloten op de bestaande frequentie schakeling van het rioolgemaal.

Eekels | Pompoplossingen