Nederlandse zomer geteisterd door droogte

Geplaatst op : 19-07-2018

Heerlijk zo’n warme zomer in Nederland. Helaas heeft dit ook als gevolg dat oppervlakte water te maken krijgt met een gebrek aan zuurstof in het water. Dit veroorzaakt een toename van giftige blauwe algen in het water. Naast dat deze algen zeer schadelijk zijn voor zwemmers en voornamelijk jonge kinderen zorgen ze vaak ook voor een massale vissterfte en veel stank. 

Om het water weer van zuurstof te voorzien en de groei van blauwalg te beperken kan men een beluchtingsinstallatie toepassen. Deze installatie bestaat uit een dieselmotor pomp met daarbij een beluchtingsunit (venturi). Door de vernauwing van de beluchtingsunit en de waterbeweging vanuit de dieselmotor pomp voegt de pomp opnieuw zuurstof toe aan het water.

Zwemwater & Blauwalgen

“Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld voorkomen in zoet en zout water. Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit en de natuur die daarvan afhankelijk is”, beschrijft de website van Rijkswaterstaat