Ompompvoorziening bij waterzuivering te Wijlre

Geplaatst op : 24-02-2017

Op de RWZI Wijlre is gestart met de bouw van een effluentfiltratie voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Er worden 20 stuks zandfilters gebouwd met bijbehorende pompput, doseerinstallatie, debietmeterput, schakelruimtegebouw en analysemetingen ruimte. Om dit te kunnen realiseren is er een tijdelijke ompompvoorziening nodig.

Hydrostal F-10k pompen
Op 23 december hebben we de opdracht gekregen van  de BLM Wegenbouw BV om deze tijdelijke ompompvoorziening te installeren bij de waterzuivering te Wijlre. De installatie is opgebouwd uit frequentie geregelde Hydrostal F-10k pompen, met leidingwerk en eigen stroomvoorziening d.m.v. aggregaten.

Calamiteitendienst
De capaciteit van deze pompinstallatie is 1450 m3/h rioolwater en via een persleiding met leidingbruggen wordt dit  verpompt. De installatie is redundant uitgevoerd en daarnaast ook nog  aangesloten op de Eekels calamiteitendienst, zodat een eventuele storing aan de installatie direct gedetecteerd en verholpen kan worden.