Tijdelijke pompinstallatie om polder droog te houden

Geplaatst op : 26-10-2016

Dinsdagmiddag kregen we een spoed aanvraag: is Eekels in staat om binnen 24 uur een forse tijdelijke pompinstallatie te leveren, te plaatsen en operationeel te hebben? Men kwam namelijk pompcapaciteit te kort tijdens de renovatie van een poldergemaal en de weersverwachting was niet gunstig.

Onze adviseur ging meteen met onze uitvoerder ter plaatse kijken. Het werk werd ter plekke met de klant opgenomen en doorgesproken. Binnen een uur had onze opdrachtgever een complete en duidelijke aanbieding op de mail waarop opdracht werd verleend. Diezelfde dinsdagavond werden pompen en leidingwerk geladen. Woensdagochtend werd op locatie begonnen met het installeren van pompen en leidingwerk door de Eekels montageploeg. De weergoden waren ons niet goed gezind: het regende pijpestelen. Het terrein, deels grasland, was daardoor nogal modderig en instabiel waardoor Eekels een rupskraan moest inzetten voor kraanwerk en transport op locatie. Tevens werden rijplaten, draglineschotten en bigbags met zand aangevoerd om het beoogde leidingtracé te stabiliseren. De pompinstallatie was woensdagavond bedrijfsklaar.

Door de opdrachtgever werd donderdag een aanvullende wens geuit om een leidingbrug aan te brengen tussen de reeds geplaatste leidingen. Het tracé kruist namelijk een openbare weg welke bij nader inzien toch begaanbaar moest blijven voor verkeer. Ook dat werd met gepaste spoed gerealiseerd: vrijdagmiddag was het geheel bedrijfsklaar.

De pompinstallatie bestaat uit drie forse dieselmotorpompsets, met elk hun eigen afvoerleiding en een gemeenschappelijke leidingbrug van 12 m lengte. De afstand tussen innamepunt en lozingspunt bedraagt ca 130 m.

De pompinstallatie verzorgt gedurende meerdere maanden de afvoer van oppervlaktewater zodat de achterliggende polder op het gewenste peil blijft.