Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility

Als middelgroot bedrijf met ruim 50 mensen in dienst vinden wij het belangrijk om stil te staan bij onze sociale bijdrage. Daarvoor is Eekels Pompen altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten te verduurzamen en te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van collega’s. Niet alleen voor onszelf, maar juist ook zodat u als opdrachtgever weet dat u met een duurzame, veilige pompinstallatie werkt. Onze maatschappelijke bijdrage leggen we hier uit in drie onderwerpen: People, Planet en Profit.

People

Na ruim een eeuw staan de mensen die Eekels Pompen maken nog steeds centraal in de organisatie. Dankzij de betrokkenheid, de ambitie en de klantgerichtheid van ons personeel kan Eekels Pompen u de kwaliteit en dienstverlening bieden die de markt al 100 jaar van ons gewend is. Mede daarom organiseren we graag evenementen en investeren we in de ontwikkeling van ons personeel. Dit doen we door regelmatig tijd en aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling en opleidingen te bekostigen. Omdat iedereen meetelt bieden we ook een aantal werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot is Eekels Pompen ook een erkend leerbedrijf voor stagiairs en BBL-leerlingen om zich te ontwikkelen in hun vakgebied.

Omdat veiligheid van groot belang is, zorgen we dat de veiligheid op de werkvloer gewaarborgd wordt zodat onze mensen aan het einde van de dag weer veilig thuiskomen. Onze werkprotocollen zijn goed geinventariseerd. Dit geldt zowel voor de mensen op kantoor als de mensen in de werkplaatsen en buitendienst. De werkplekken op kantoor zijn ruim ingericht om aan de hedendaagse hygiëne-eisen te voldoen. Voor hen waarvoor het belangrijk is organiseren we (digitale) bijeenkomsten zoals toolbox- en VGM-bijeenkomsten. Ook voeren we jaarlijkse werkplekinspecties en gereedschapskeuringen uit. Tot slot wordt iedere medewerker van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) voorzien, afgestemd op zijn of haar werkzaamheden. En hierin blijven we investeren, want moderne pbm’s zorgen ervoor dat er veilig en hygienisch gewerkt wordt.

Een oudere pompmonteur geeft uitleg aan een jongere monteur.

Planet

Als verhuurbedrijf van pompen in de industrie en de rioleringsbranches zien we dagelijks hoe belangrijk het is om te verduurzamen. Daarom zoekt Eekels Pompen continu naar nieuwe technieken om het verpompen van vloeistoffen te verduurzamen. Zo werd in de jaren 80 al de eerste Betsy pomp ontwikkeld met oog voor vervangbare onderdelen en laag brandstofverbruik. Deze focus hebben we vandaag de dag nog steeds door het aanbieden van Blauwe Diesel 50! Deze duurzame brandstof biedt een emissie- en CO2-reductie van 50%, bevat geen biodiesel (FAME) en geeft bovendien meer vermogen per liter dan fossiele diesel zonder motoraanpassingen.

Tegenwoordig zijn onze vestigingen voorzien van zonnepanelen en ledverlichting en ontwikkelen we nog steeds nieuwe pompsets met oog op duurzaamheid. Hiermee verlagen we namelijk niet alleen onze eigen invloed op het milieu, maar ook die van onze opdrachtgevers.

Een milieubewuste pomp van Eekels Pompen langs de kant van de weg.

Profit

Allereerst dragen we graag bij door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van ons personeel. Maar voor die persoonlijke ontwikkeling zijn ook de leefomgeving, sociale kringen en een goede gezondheid van groot belang. Daarom sponsort Eekels Pompen diverse initiatieven die voor ons personeel belangrijk zijn. In de afgelopen jaren heeft Eekels Pompen bijgedragen aan de onderstaande initiatieven:

  • Stichting De Hond Kan De Was Doen
  • Stichting Roparun
  • Stichting De Zorgnijverij
  • Sponsoractie Navigate North
  • Sponsoractie Alpe d’HuZes (KWF Kankerbestrijding)
Een terreinwagen bestickert met sponsoren.