Veiligheid & Certificering

certificering veiligheid eekels pompen

VCA** certificering

Veiligheid op de werkvloer en in het veld is essentieel. Om de veiligheid voor onze medewerkers en die van klanten optimaal te waarborgen, is Eekels al jarenlang VCA*-gecertificeerd, hetgeen in 2011 is uitgebreid tot een VCA**-certificaat. Hierdoor zijn onze veiligheidsstandaarden steeds verder opgevoerd, herkennen we eerder risico’s en kunnen we ongevallen voorkomen. Elke leidinggevende bij Eekels is VOL-VCA-gecertificeerd. We voeren bovendien een ‘zero-job-related’ ongevallenbeleid en controleren altijd preventief onze werkomgeving.

Persoonlijke bescherming

Onze monteurs beschikken over alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze kunnen zich in voorkomende gevallen bovendien uitgebreid laten inenten en worden uitstekend voorgelicht zodat ze hun gezondheid en veiligheid goed kunnen beschermen.

Productveiligheid

Uiteraard strekt onze zorg voor veiligheid zich ook uit over de producten die we verkopen, verhuren en onderhouden. Op basis van jarenlange ervaring hebben we effectieve procedures ontwikkeld om risico’s te identificeren en te beheersen en onze producten en uitgevoerde werkzaamheden zo veilig mogelijk te maken.

Milieuzorg

Onze producten worden veelvuldig in een natuurlijke en vaak kwetsbare omgeving ingezet. Zorg voor het milieu – waaronder het voorkomen van milieuverontreiniging – is daarom een belangrijk aandachtspunt. Ons interne Performance Improvement Management (PIM) systeem voorziet in strikte regels en criteria ten aanzien van milieuaspecten en de omgang met gevaarlijke stoffen.

Milieubarometerbedrijf

Sinds maart 2012 is Eekels een Milieubarometerbedrijf. Dit houdt in dat we actief gebruik maken van de Milieubarometer. Dit door de stichting Stimular ontwikkelde online meetinstrument richt zich op de milieuaspecten (zoals energie, water, afval, vervoer en intern transport) van onze interne bedrijfsvoering en maakt daarmee snel en eenvoudig onze milieuprestaties en CO2-footprint inzichtelijk. Dat helpt ons om klimaatbewuster te ondernemen.

Certificering International Salvage Union

In februari 2013 mocht Eekels haar certificaat van de International Salvage Union (ISU) in ontvangst nemen en daarmee is Eekels Pompen officieel lid van de ISU. De ISU is een in Londen gevestigde vereniging die zich inzet in het bevorderen van een breder besef van de contributie die de bergingsindustrie levert op gebied van milieubescherming en het herwinnen van eigendommen. Het verleende lidmaatschap geeft, gezien de strikte toelatingseisen, aan dat Eekels een betrouwbare partner is bij bergingsprojecten.

Lid Stichting Industriële Reiniging (SIR)

Eekels is ook aangesloten bij de Stichting Industriële Reiniging (SIR). Het doel van SIR is het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging en bundelt en behartigt dat belang in Nederland en België. Het bij SIR aangesloten zijn is van groot belang voor Eekels, omdat we op deze manier altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van industriële reiniging en wij daarmee onze industriële klanten altijd op de best mogelijke manier van dienst kunnen zijn.