Bereken het hydraulische vermogensverbruik aan de pompas op basis van pompcapaciteit, opvoerhoogte, soortelijke massa van het te verpompen medium en hydraulisch rendement. De berekening gaat uit van het verpompen van niet-viskeuze vloeistoffen.

Capaciteit Q m³/h
Opvoerhoogte Hman m
Soortelijke massa ρ kg/dm³
Hydraulisch rendement %

Bereken het indicatieve verbruik van de dieselmotor van een pompset op basis van het opgegeven motorvermogen. De uitkomst van de berekening is onder meer nuttig bij het bepalen van de tankinhoud van een eventuele externe brandstoftank en/of het vaststellen van tankintervallen.

Vermogen dieselmotor P kW